Könyvtár
2020. december 21.
Jézus életéről - tematikus ajánló

Jézus életét az evangélium beszéli el nekünk, amely Máté, Márk, Lukács és János beszámolójában maradt ránk.

Időszámításunk alapja Jézus Krisztus születése. Ő olyan fontos személyiség, hogy születése kettévágta az emberi történelmet. Így beszélünk a Krisztus előtt, valamint a Krisztus után történt eseményekről, eltelt időről.
Az evangéliumi feljegyzés szerint Jézus ács volt (Mk 6:3), vagy talán éppen kőműves, mert a szó, amit ácsnak fordítunk, fordítható építőmesternek vagy kőművesnek is.
Az evangélium megőrizte a Jézus tanításaiban elhangzott némely arámi nyelvű kifejezést. Hithű zsidóként biztosan ismerte a héber nyelvet is. Korának sok zsinagógájában voltak használatban az Ószövetség görög nyelvű fordításai, így elképzelhető, hogy görögül is beszélt.  És feltételezhető, hogy beszélt latinul is.
Jézus élete, története, tanításai minden kor minden emberét magával ragadja.