Könyvtár
2016. november 29.
Informatikus könyvtáros álláslehetőség

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
könyvtár

Informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5650 Mezőberény, Fő út . 4

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtáros feladatok. Feldolgozói munkák, könyvtári adminisztráció, programok szervezése, olvasószolgálati, tájékoztatási feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Informatikus könyvtáros vagy könyvtáros,

•         Gyakorlott szintű Integrált könyvtári rendszer,

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség, sikeres pályázatesetén erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Gyakorlott szintű TextLib rendszer ismerete,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jó szintű Számítástechnikai szoftver üzemeltető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél, iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Orlai Petrics Soma Kulturális Központ címére történő megküldésével (5650 Mezőberény, Fő út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Informatikus könyvtáros.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján megfelelőnek tartott pályázatok beadóját behívják személyes elbeszélgetésre. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://opskk.mezobereny.hu - 2016. november 29.

•         http://www.mezobereny.hu - 2016. november 29.