Könyvtár
2015. október 06.
Az aradi vértanúkra emlékezünk - internetes ajánlóval

1849. október 6-án végezték ki Aradon

az 1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét,

Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre a

gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott

halálos ítéletet. A bécsi forradalom évfordulójára

időzített kivégzéssorozat a levert szabadságharc utáni

megtorlások tetőpontja volt,

amiről a magyarság évről évre nemzeti gyásznap

keretében emlékezik meg.

 

Internetes ajánló:

Körösi Mihály honlapja

Rubicon történelmi folyóirat honlapja

Az aradi vértanúk utolsó napjai

Hadtörténeti Intézet és Múzeum honlapja

Hungaricana közgyűjteményi portál honlapja

Honvédelem honlapja

Youtube videók

Aradi ereklyék: tárgyak, emlékek, történetek

Transindex honlapja

Az aradi tábornokok búcsúlevelei

Az aradiak nótája - az aradi vértanúkról szóló ének

Köztérkép honlapja

Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc könyvestára

 

- „A magyar név megint szép lesz…” : 1848-1849 / összeáll. Földesi Ferenc. Szeged : Bába, 2008.

- 80 huszár : DVD / Sára Sándor filmje. Bp. : Manda, 2013.

- A kőszívű ember fiai / Jókai Mór. Bp. : Kossuth, 2008.

- A pestiek Petőfi és Haynau között / Spira György. Bp. : Enciklopédia , 1998.

- A szabadságharc hadserege / Bárczy Zoltán, Somogyi Győző. Bp. : Corvina, 1986.

- A szabadságharc katonái / Somogyi Győző. Bp. : Cser, 2011.

- A szabadságharc kézi lőfegyverei : 1848-49 / Czikány Tamás, Eötvös Péter,

Németh Balázs. Bp. : Kossuth, 2012.

- A tizenkilencedik század története / Csorba László. Bp. : Pannonica, 1999.

- Aradi vértanúk I-II. / sajtó alá rend.,  Katona Tamás. Bp. : Szépirod., 1979.

- Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei : események és helyszínek / Katona Tamás, Ráday Mihály. Bp. : Corvina, 2013.

- Az aradi tizenhárom / Ordas Iván. Bp. : Móra, 1988.

- Kortárs krónika Pákozdtól Aradig 1848-49 / vál. és szerk. Nóvé Béla. Bp. : Krónika Nova, 2000.

- Kossuth Lajos / Féja Géza. Bp. : Szépirod., 1987.

- Kossuth Lajos élete és kora / Hermann Róbert. Bp. : Pannonica, 2002.

- Kossuth Lajos és a magyarok 1848-49-ben  / Deák István. Bp. : Gondolat, 1983.

- Kossuthkifli / Fehér Béla. Bp. : Magvető, 2012.

- Magyar hadizászlók / Somogyi Győző. Bp. : Cser, 2011.

- Magyar huszárok / Bárczy Zoltán, Somogyi Győző. Bp. : Móra, 1994.

- Magyarország története : Forradalom és szabadságharc 1848-1849 / Hermann Róbert.

Bp. : Kossuth, 2009.

- Magyarország története a 19. században / szerk. Gergely András. Bp. : Osiris, 2003.

- Nemzet születik / Závodovszky Géza, Hermann Róbert. Bp. : Magyar Könyvklub – Helikon, 1997.

- Petőcz-fiúk / Buzás Viktor.  Bp. : Pont, 2013.

- Petőfi Sándor összes költeményei. Bp. : Laude, 1997.

- Széchenyi / Németh László. Kolozsvár : Polis Könyvk., 2004.

- Széchenyi István / Csorba László. Bp. : M-Érték, 2010.

- Széchenyi István / Oplatka András. Bp. : Osiris, 2010.

- Tiszta szándék : Gróf Batthyány Lajos olmützi és pesti naplója, levelei /

Kelemen Erzsébet. Bp. : Püski,  2010.

- Tudnom kell, mert magyar gyerek vagyok / Mátyás-Kulcsár Éva, Mátyás Szabolcs. Debrecen : Mátyás és Tsa, 2010.

- Vértanuk könyve : A magyar forradalom és szabadságharc mártírjai 1848-1854 /

szerk. Hermann Róbert. Bp. : Rubicon, 2000.