Könyvtár
2013. november 04.
Álláshírdetés

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján
pályázatot hirdet

5650 Mezőberény Fő út 4.
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára

Könyvtári, gyűjteményi osztályvezető

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazottijogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5650 Mezőberény, Fő út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
könyvtár, közgyűjteményi vezetői feladatok és informatikus-könyvtáros feladatok

Illetményés juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.              
       

Pályázati feltételek:

§ Főiskola,informatikus-könyvtáros,

§ Nyilvános, települési közkönyvtárban szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§ Magyar állampolgárság

§ cselekvőképesség

§ büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ TextLib felhasználói ismeretek

§ minőségbiztosítási ismeretek, tapasztalat

§ vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ részletes szakmai önéletrajz

§ végzettséget igazoló okiratok másolata

§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Smiriné Kokauszki Erika nyújt, a
06/66 515-550 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Orlai Petrics Soma Kulturális Központ címére történő
megküldésével (5650 Mezőberény, Fő út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 245/2013 , valamint a
munkakör megnevezését: informatikus-könyvtáros.

§ Elektronikus úton: Smiriné Kokauszki Erika részére a opskk11@gmail.com E-mail címen keresztül

§ Személyesen: Smiriné Kokauszki Erika, Békés megye, 5650 Mezőberény, Fő út 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:A Pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:
2013. november 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ http://konyvtar.mezobereny.hu - 2013. november 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezobereny.hu és a
http:/opskk.mezobereny.hu honlapon szerezhet.