Könyvtár
2007. március 19.
Vetélkedő az Európai Unióról

A Római Szerződés aláírásának 50. évfordulója kapcsán — a hét minden napján, március 23-ig — játékos fejtörőkkel várjuk gyermek és felnőtt látogatóinkat. Sorsolás a jó megfejtések megoldói között pénteken délután 5 órakor. A könyvtár honlapjára látogatók is részt vehetnek a játékban az alábbi TOTÓ kitöltésével és a könyvtár e-mailjére való visszaküldésével. JÁTSSZANAK VELÜNK! 

1. Mikor és hol alakult meg az Európai Gazdasági Közösség, az Európai Közösségek második tagja?  

1/ 1951 Bonn

2/ 1957 Róma

X/ 1997. Amszterdam 

   

2. Mi az egységes Európai Okmány?    

1/ A közös európai útlevél elnevezése

2/ Az EU szabványok gyűjteménye

X/ Az egységes európai piacról szóló dokumentum neve 

 

3. Az Európai Unió történetének mely fontos eseménye volt Maastrichtban? 

1/ Aláírták a Schengeni Egyezményt

2/ Létrehozták az Európai Gazdasági Közösséget

X/ Aláírták az Európai Unió létrehozásáról szóló dokumentumot

 

4. Milyen fontos döntést hozott a 2000. decemberében tartott nizzai EU csúcstalálkozó?

 

1/ Meghatározták a jövőbeni tagok szavazati arányait a Miniszterek Tanácsában és a Parlamentben

2/ Bevezették az eurót

X/ Norvégiát felvették az Európai Unióba

 

5. Mi az Európai Hadtest? 

1/ Az Európai rendőrség elnevezése

2/ Az EU gyors reagálású hadserege

X/ Európai Hadtest nem is létezik

 

6. Ki választja az Európai Parlamentet? 

1/ Közvetlenül a polgárok

2/ Az Európai Tanács nevezi ki

X/ Minden ország kormánya delegálja a képviselőket

 

7. Az EU melyik szerve hozza a végleges döntést a törvényekről? 

1/ Az Európai Bíróság

2/ Az Európai Bizottság

X/ A Miniszterek Tanácsa

 

8. Melyik az a neves EU politikus, akit 2000-ben ütött lovaggá II. Erzsébet brit királynő?     

1/ Romano Prodi

2/ Javier Solana

X/ Jacques Delors

    

9. Mit jelképez az EU zászlóján a tizenkét csillag?    

1/ Az Unió tagállamait, sajnos csak 12 fért a zászlóra

2/ A tökéletességet és teljességet és az Unió népeinek egységét

X/ Az Európa elnevezésű csillagképet

 

10. Át lehet-e jutni a szárazföldön Franciaországból Angliába? 

1/ Igen, egy alagút köti össze a két országot

2/ Nem, csak repülővel vagy hajóval lehet megközelíteni a Brit szigeteket

X/ Igen, a La Manche csatorna fölött átívelő hídon

 

 11. Hol van Flandria? 

1/ Belgium

2/ Hollandia

X/ Luxemburg

 

 12. Mi Luxemburg államformája 

1/ Nagyhercegség

2/ Királyság

X/ Császárság

 

13. Melyik tagország területén van egy enkláve?(Az enkláve egy olyan állam, amelyik egy  másik államba ágyazódott úgy, hogy minden oldalról a másik állam szárazföldje veszi körül) 

1/ Spanyolországban helyezkedik el, Andorra

2/ San Marino Olaszországban    

X/ Liechtenstein Svájcban

    

+ 1 Melyik tagállamot nevezik az ezer tó országának? 

1/ Finnország    

2/ Svédország

X/ Norvégia