Könyvtár
2007. április 24.
Könyvtárunk németnyelvű anyaga

A mezőberényi Városi Könyvtár gyűjteményében mintegy 200 szakkönyv és több, mint 400 szépirodalmi alkotás található német nyelven. A szakirodalomba sorolható dokumentumok gerincét általános és szaklexikonok valamint művészettörténeti, földrajzi, történelmi és nyelvtudományi tárgykörök képezik, melyek közt megtalálja úgy a felnőtt korú, mint a fiatal olvasó az érdeklődésének megfelelőt. A művészettörténeti, földrajzi tárgyú kiadványok albumjellegűek, gyönyörű fotókkal — ezeket a német nyelvet nem ismerő könyvtárlátogatók is élvezettel forgathatják. A nyelvtudományi terület elsősorban szótárakat, helyesírási és stilisztikai tanácsadókat jelent, ezeket a dokumentumokat a németül tanulóknak bátran ajánlhatjuk. Csak sajnálható, hogy Mezőberényben, ahol németnyelvű oktatás is folyik a gimnáziumban, ezeknek a szakkönyveket mennyire ritkán keresi az olvasóközönség. Németül tanuló gimnazistáknak sokszor nem mondanak semmit a Brockhaus, Duden vagy Meyers szavak.