Könyvtár
2007. október 25.
MEGJELENT A MEZŐBERÉNYI ALMANACH

MEGJELENT A MEZŐBERÉNYI KI KICSODA NÉVEN KÖZTUDATBA KERÜLT KIADVÁNY MEZŐBERÉNYI ALMANACH CÍMMEL.

2005-ben készült el a Mezőberényi Ki Kicsoda kiadvány kézirata, melynek kiadását akkor a könyvtár költségvetése, s egyéb forrásai nem tették lehetővé.

A könyvtár mellett működő Könyvtárpártoló Alapítvány közreműködésével adományokat gyűjtöttünk a könyv kiadásához. Támogatóink segítségének köszönhetően 2006-ban sikerült előteremtenünk a kiadáshoz szükséges anyagiakat, de a könyvtárban ez idő alatt bekövetkező személyi változások (nyugdíjazások, hónapokig kisebb létszámmal való helytállás, új kollégák bevezetése) a megjelenés útjába további akadályt gördítettek.

Mostanra sikerült könyv alakjában is reprezentálnunk azoknak a személyeknek az adattárát, akik életútjukkal, eredményeikkel, tevékenységükkel Mezőberény hírnevét helyben vagy más vidéken öregbítették. A már nem élők mellett tartalmazza a kötet első fejezete a jelen kor közéleti szereplőit, meghatározó alakjait is. A kötet második fejezete a város köztéri alkotásait mutatja be a teljességre törekedve. Az utolsó, Függelékek c. fejezetben néhány összeállítást teszünk közzé a város kitüntetettjeiről, a rendszerváltás utáni képviselő-testületekről, a település orvosairól, lelkészeiről a teljesség igényével napjainkig bezárólag, működésük időrendjében.

Ez a műfaj sohasem zárható le teljesen, újabb és újabb adatokkal egészülhet ki a már meglévő anyag, mely átdolgozott, bővített formában néhány év múlva újra napvilágot láthat.

Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal: tegyék meg a kiadvánnyal kapcsolatos kiegészítéseiket, észrevételeiket, s juttassák el hozzánk!

Az adatbázis, mely alapja volt a most megjelenő kiadvány elkészítésének is, tovább épül. Könyvtárunk hamarosan az interneten keresztül is elérhetővé teszi a kiadványnál sokkal bővebb adattár elérését, biztosítva ezzel az adatok sokszempontú kereshetőségét is.

Bízunk benne, hogy az ígérthez képest későbbi megjelenés ellenére is megmaradt érdeklődésük a könyv iránt! Fogadják szeretettel!

A könyv megvásárolható, megrendelhető a Városi Könyvtárban.

 

Pallagi Mária