Könyvtár
2009. október 23.
Ünnepi ajánlat könyvtárunk dokumentumaiból
 • Halottaink, 1956 / [szerk. Balassa János et al.] ; [közread. a] Katalizátor Iroda. - Budapest : Katalizátor, 1989.
 • 1956 kézikönyve / [... főszerk. Hegedűs B. András] ; [... mtársai Beck Tibor, Germuska Pál] ; [kiad. az] 1956-os Intézet. - Budapest : 1956-os Int., 1996.
 • Holtvágányon : 1950—1956 / Schifferné Szakasits Klára ; [közread. a] Könyvértékesítő Vállalat. - Bp. : Könyvért, 1987.
 • Menedékjog, 1956 : A Nagy Imre-csoport elrablása / Ember Judit. - [Bp.] : Szabad Tér, 1989.
 • Egy népfelkelés dokumentumaiból, 1956 / [vál. és szerk. Korányi G. Tamás] ; [a bev. tanulmányt írta Izsák Lajos]. - Bp. : Tudósítások, 1989.
 • A Társadalmi szemle repertóriuma, 1946—1956 / szerk. és a mutatókat összeáll. Ripp Zoltán ; [közread. az] MSZMP KB Párttörténeti Intézete Könyvtár és Dokumentációs Osztály. - Bp. : MSZMP KB Párttört. Int., 1986 [!1987].
 • Olvasónapló, 1953—1956 / Veres Péter ; [összeáll. és sajtó alá rend. Kristó Nagy István]. - Bp. : Szépirod. Kvk., 1986.
 • Olvasónapló, 1956—1969 / Veres Péter ; [sajtó alá rend. Kristó Nagy István]. - Bp. : Szépirod. Kvk., cop. 1988.
 • Tizenkét nap, amely ... : 1956. október 23 — november 4. : Események, emlékek, dokumentumok / Ómolnár Miklós ; [a könyv anyagát összegyűjt., a dokumentumokat vál. és ... szerk. Koltay Gábor]. - [Bp.] : Szabad Tér, 1989.
 • Egy forradalom üzenete : Magyarország 1956 / Fehér Ferenc, Heller Ágnes ; [szerk. és a jegyzeteket kieg. Kovács Lajos Péter]. - [Budapest] : Kossuth, 1989.
 • Föltámadott a tenger ... 1956 : A magyar október története / Gosztonyi Péter. - 3. átd., bőv. kiad. - [Bp.] : Népszava, [1990].
 • Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon, 1945—1956 / Erdmann Gyula. - Békéscsaba : Tevan, 1992.
 • Döntés a Kremlben, 1956 : A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról / [szerk. Vjacseszlav Szereda és Rainer M. János] ; [kiad. az] 1956-os Intézet. - Budapest : 1956-os Int., 1996
 • Vérrel virágzó 1956 : negyven magyar költő versei / [szerk. Benke László]. - Budapest : Hét Krajcár, 1996.
 • ...nem szabad feledNI...! : versek - 1956 láthatatlan emlékművének talapzatára / Nagy Gáspár. - Budapest : Püski, 2002.
 • Az utolsó szó jogán : Elsüllyedt világ - Békéscsaba, 1956. / Fekete Pál. - Budapest : Püski, 2003.
 • 1956 : magyar írók novellái / [gyűjt. és összeáll. Pomogáts Béla] ; [...szerzői Aczél Tamás et al.]. - Budapest : Noran, 2006.
 • Csapataink harcban állnak : 1956 regénye / Asperján György. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Digital, [2006].
 • Melbourne 1956 / Kő András ; [fotók Hegedűs Dénes et al.]. - Budapest : Nemzet Lap-és Kvk., 2006.
 • 1956 eseményei 56 térképen és képekben : történelmi atlasz / [szerk. Horváth Miklós, Márton Mátyás, Mosonyi László]. - [Budapest] : HM Térképészeti KhT, 2006.
 • A forradalom előérzete : 1956 Márai Sándor írásainak tükrében / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, [2006].
 • Szerencsés Dániel : a Hunyorgó regénye : 1956 / Mezei András. - Budapest : Athenaeum, 2006.
 • „Az igazat mondd, ne csak a valódit” : 1956 / Kopátsy Sándor. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2006.
 • Tanulmányúton : az emigráns magyar diákmozgalom 1956 után / Várallyay Gyula. - 2. kiad. - Budapest : Occidental Press, 2006.
 • A Kazinczy utcai fiúk : forradalom és megtorlás Békés megyében - 1956 / Dányi László ; [ill. Schéner Mihály]. - Békéscsaba : Magánkiadás, 2006.