Könyvtár
2010. december 14.
Álláspályázat
Az OPSKK Könyvtára könyvtárost keres

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet az

OPSKK Könyvtárában

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű főállásban lévő közalkalmazott GYES-e idejéig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5650 Mezőberény, Fő út 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

könyvtárosi feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • főiskola, könyvtáros,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Zsolt nyújt, a 06-66/515-551-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ címére történő megküldésével (5650 Mezőberény, Fő út 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 529/2010, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Berény TV - 2010. december 14.
  • OPSKK honlapja - 2010. december 14.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. december 14.