Könyvtár

Helyismereti adatbázis kereső

517
Adatlap típusa: Személy
Vámos József
Dr. Vámos József
Winter József
(Mezőberény, 1926.12.09. - Budapest, 1993.10.06.)evangélikus lelkész, teológiai tanár, újságíró
Sz.: Winter József és Schäffer Magdolna. H.: Koltai Emília (1954). Gy.: Emília (1957). T.: elemi iskola, Mezőberény (1933-1937); polgári fiúiskola, Mezőberény (1937-1939); ág. ev. Rudolf Gimnázium, Békéscsaba (1939-1946); Erzsébet Tudomány Egyetem Evangélikus Hittudományi Kar, Sopron (1946-1951); ösztöndíjas tanulmányok, Lincoln (Anglia) (1970) és Heidelberg (Németország) (1980). É.: levente és munkaszolgálatos; 1944. decembertől 1946. júliusig orosz hadifogságban volt; lelkésszé 1951. július 1-jén szentelték Békéscsabán; Soltvadkert, Budapest (1951-1962) segédlelkész; Evangélikus Teológiai Akadémia, Budapest (1954-1957) dékáni titkár és óraadó; uo. (1962-1968) intézeti tanár; uo. Egyház és Társadalomtudományok Tanszék (1968-1990) tanszékvezető tanár; Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképző Intézet tanára; az evangélikus egyházi sajtó (Evangélikus Élet, Lelkipásztor) újságírója. Tagja: (titkára) a Magyarországi Egyházak Tanácsának.. F.: Mezőberényi almanach (Mezőberény, 2007, összeáll. és szerk. Pallagi Mária) Tudományos fokozat: teológiai tudományok doktora (1966)
Művek, eredmények: Ezékiel. Magyarázatok és elmélkedések a próféta könyvének 1-24. fejezet alapján. Bp., 1989.; Nur ein Strauss Kornblumen. Berlin, Union Verlag, 1963. Novellák
Elszármazott.