Könyvtár

Helyismereti adatbázis kereső

137
Adatlap típusa: Személy
Szabó Árpád
(Erzsébetváros, 1878.12.31. - Rákoshegy, 1948.07.31.)tanár, iskolaigazgató, politikus, országgyűlési képviselő, miniszter
T.: Brassóban érettségizett; 1898-ban polgári iskolai tanári oklevelet szerzett. É.: 1901-től a mezőberényi polgári iskola tanára, 1906-tól nyugalomba vonulásáig (1924-ig) igazgatója. Igazgatósága alatt épült fel a polgári iskola ma is fennálló Petőfi utcai épülete, s folytatta működését 1909-tól. 1914-től aktív szerepet játszott Mezőberény közéletében. 1918. november 14-től a helyi Nemzeti Tanács elnöke. Az 1920-as években baloldali múltja miatt háttérbe szorult. 1929-ben egyik kidolgozója volt az ellenzéki beállítottságú birtokos parasztság követeléseit összegző ún. mezőberényi programnak. 1930-ban a Független Kisgazdapárt (FKgP) alapító tagja. 1934-ben a FKgP listáján beválasztották Békés vármegye törvényhatósági bizottságába. 1945. január 31-től a mezőberényi Nemzeti Bizottság elnöke. 1945-47-ben nemzetgyűlési, 1947-48-ban országgyűlési képviselő. 1945-47-ben és 1948-ban a FKgP Politikai Bizottságának tagja, 1947-48-ban a párt ügyvezető alelnöke, 1948-ban társelnöke. 1947. július és szeptember között a nemzetgyűlés elnöke, 1947. szeptember 16. és október 2. között az országgyűlés alelnöke. 1947. szeptember 24-től 1948. április 16-ig földművelésügyi, 1947. szeptember 24-től 1947. december 31-ig közellátási miniszter. Mezőberényben temették el. F.: MÉL. Bp., 1994.; Dr. Bak Mihály: Emlékjegyzetek Szabó Árpádról. In: Kisváros, 1989. júl., aug., szept., okt., nov., dec.; Mezőberényi almanach (Mezőberény, 2007, összeáll. és szerk. Pallagi Mária) Kitüntetések: Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje (1947), Kossuth Érdemrend I. osztály (1948), Mezőberényért posztumusz kitüntetés (2016)
Irodalom: Magyar életrajzi lexikon. Bp., 1994.; Vida István, Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői 1944-1949. Bp., 1991.
Szerepel az Életrajzi lexikonban.
Lásd még:
- Szabó Árpád (Alkotás)
- Független Kisgazdapárt (Alkotás)
- Polgári iskola, Polgári fiú- és leányiskola (Alkotás)
- Jeszenszky Károly, ifj. (Személy)
- 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója (Esemény)
- Évforduló, A Kisgazdapárt megalakulásának 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség (Esemény)
- Orlai napok (Esemény) (2003.10.13.)
- Szabó Árpád a tanár és politikus c. kiállítás megnyitója, Orlai Napok c. rendezvénysorozat (Esemény)
- Szabó Árpád emlékére készült szobor avatása (Esemény)
- Szabó Árpád kiállítás megnyitója (Esemény)
- Ünnepség (Esemény) (1991.10.12.)