Könyvtár

Helyismereti adatbázis kereső

1151
Adatlap típusa: Személy
Szabó Ferenc
Dr. Szabó Ferenc
(Orosháza, 1935.03.13. - )levéltáros, muzeológus, levéltár-igazgató, múzeumigazgató, tanár
Sz.: Szabó Ferenc és Jankó Julianna. H.: Szabó Eszter (1965). Gy.: Ferenc (1968), Gabriella (1972). T.: alapfokú tanulmányok, Orosháza, Csanádapáca (1941-1951); középiskola, Orosháza (1951-1955); szegedi egyetem (1955-1959) magyar-történelem szakos tanár; egyetemi doktor, Szeged (1961) néprajz; Budapest (1963) levéltáros. É.: Vajda Péter Gimnázium, Szarvas (1959-1960) tanár; Állami Levéltár, Szeged (1960-1965) levéltáros; Állami Levéltár (Békés Megyei Levéltár), Gyula (1965-1982) levéltár-igazgató; Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, Békéscsaba (1982-1995) múzeumigazgató. Köt.: Mezőberény kétkötetes monográfiájának szerkesztője; részt vett Mezőberény várossá nyilvánításának tudományos megalapozásában, a kérelem megírásában; közreműködött a német tannyelvű gimnáziumi oktatás megindításának engedélyeztetésében; előadásokat tartott a település történetéről; közreműködött a Hentz Lajos-hagyaték átvételében, az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény szakmai kialakításában, elhelyezésében, berendezésében, elismertetésében és múzeumként való megnyitásában; mezőberényi kiadványok patrónusa (Dr. Bak Mihály, Bartóki József könyvei); az általa szerkesztett sorozatokban (Békési Élet, Bibliotheca Bekesiensis, Békés Megyei Múzeumok Közleményei) mezőberényi témájú dolgozatok megíratását és közzétételét támogatta (pl. Hentz Lajos és Irányi István írásai). Tagja: az MTA Történettudományi Bizottságának (1984-1990); a Magyar Történelmi Társulat Igazgatóválasztmányának (1974-1988); a TIT Országos Történelmi Választmányának (1975-1990); a Szegedi Akadémiai Bizottság Magyar Történelmi Munkabizottságának (1987-). C.: . Tel.: . F.: saját közlés.; Mezőberényi almanach (Mezőberény, 2007, összeáll. és szerk. Pallagi Mária) Tudományos fokozat: egyetemi doktor (néprajz) (1961)
Kitüntetések: Mezőberényért Emlékérem (1974), Kiváló Népművelő (1975), Szabó Ervin Emlékérem (1978), Toldy Ferenc-díj (irodalomtörténeti) (1983), Békés Megyéért (1994), Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikereszt (1995)
Művek, eredmények: Dél-alföldi betyárvilág. 1964.; Dél-alföldi munkásszerződések. 1966.; Öcsöd története dokumentumokban. 1984.; Az irodalom vonzásában. 2005.; Szerkesztett és részben általa írt kötetek: Mezőberény története. 1973.; Vésztő története. 1973.,1982.; Gyomai tanulmányok. 1977.; Szeghalom. 1979.; Agrárszocializmus Magyarországon. 1985.; Hódmezővásárhely története 1848-1918. 1994.; Makó története 1849-1920. 2002.; Medgyesegyháza 1893-1993. 1993.; A Békési Élet felelős szerkesztője 1967-1990.
Szerepel a Ki kicsodá-ban.